Körning

Körning under ½ dag.
Körning med tidtagning (begr. effekt)
Fika ingår.

3 körpass à 5 varv

1 förare: 2 830 kr / person

2-4 förare (10 %): 2 547 kr / person

5-9 förare (20 %): 2 264 kr / person

10-15 förare (30 %): 1 981 kr / person


Priset + moms: 6 % privat, 25 % företag

Licensavgift 150 kr för de som ej har SBF licens

Självrisk max 10 000 kr

Avbokning måste ske senast 1 vecka före körning, annars debiteras 50 % av kostnaden.

Körningarna är sanktionerade av Svenska Bilsportförbundet.

Med reservation för ev. ändringar